اول:

ما در اردو نفر اول نداریم و تمامی تلاش دانش‌آموزان در قالب کار تیمی شکل می‌گیرد. در ابتدای اردو با آنالیز دانش‌آموزان، به گونه‌ای تیم‌ها چیده می‌شود که همه تلاش می‌کنند تا جایگاه تیم‌شان در لیگ نوروزی ارتقا یابد، به همین منظور دانش‌آموزان در تلاش‌اند تا با یاددهی مطالبی که در آن نقطه قوت دارند به افرادی که در آن درس ضعیف‌تر هستند، ضمن افزایش سطح یادگیری خود، میزان علم و مهارت تیم‌شان را بالاتر ببرند. این روش باعث افزایش سطح علم و مهارت دانش‌آموزان می‌شود.

دوم:

 معمولاً در مدارس، شاهد مقایسه دانش‌آموزان از لحاظ معدل و نمره بوده ایم و در مابقی ابعاد (مهارت ورزشی، هنری، اخلاق و انضباط گروهی و همدلی و…) تشویق نمی‌شوند و این امر ضمن کاهش اعتماد بنفس دانش‌آموزان، اکثراً سبب افت مسائل تحصیلی نیز می‌شود. در اردوی مطالعاتی این ابعاد برای ما بسیار حائز اهمیت بوده و معتقدیم این مهارت‌ها مکمل درس بوده و بایستی در مسیر پیشرفت تحصیلی به آنها پرداخته شود. لذا برای این موارد نیز امتیازی در لیگ نوروزی در نظر گرفته می‌شود.

سوم:

در ابتدای اردو توانایی‌های درسی دانش‌آموزان مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد. همچنین با آگاهی از هدف رشته تحصیلی و شهر و دانشگاه مد نظر دانش‌آموزان، میزان درصد مورد نیاز در هر درس برای رسیدن به آن رشته و دانشگاه مشخص شده و متناسب با آن پیش خواهد رفت. همچنین سرمایه گذاری ما در این زمان باقی مانده برای دروس مختلف متفاوت خواهد بود. این موارد تحت مشاوره تخصصی ارشد اردو انجام می‌گیرد. همچنین هر دانش‌آموز برای هر فصل از هر درسی که مطالعه می‌کند باید مراحل یادگیری را طی کند در غیر اینصورت مجوز خواندن فصل جدید را نخواهد داشت.

چهارم:

همیشه بزرگترین دغدغه برای مشاوران این بوده که در فاصله‌ی زمانی بین جلسات برنامه ریزی امکان چک کردن دانش‌آموز در منزل را نداشته‌اند و این مهم باعث می‌شد بسیاری از سوالات در ذهن مشاور بدون پاسخ بماند. طبیعی است که مشاور در هر لحظه نمی‌تواند کیفیت و بازدهی مطالعه دانش‌آموز خود را در منزل رصد کند که این مهم در اردوی مطالعاتی کاملاً حل می‌شود. پس از آنالیز و برنامه ریزی درسی، دانش‌آموز تحت نظارت کامل مشاور و مربی خود قرار می‌گیرد. ما برای پیگیری بهترو مدون‌تر دانشجویانی را تحت عنوان مربی برای دانش‌آموزان در نظر گرفته‌ایم. مربیان از دانشجویان رشته های پزشکی، روانشناسی، حقوق، مهندسی و… انتخاب شده‌اند. این دانشجویان همه روزه ضمن برقراری ارتباط صمیمی، با جدیتی خاص به پیگیری برنامه‌ای که مشاور ارشد اردو برای دانش‌آموزان انجام داده است پرداخته و اگر مشکل خاصی برای آنها پیش آمده باشد با هماهنگی مشاور ارشد به تغییر برنامه می‌پردازند و هر لحظه ضمن رصد دقیق رفتار های درست و غلط دانش‌آموزان هنگام مطالعه، پاسخگوی لحظه ای آنها نیز هستند. و برای اینکه خانواده‌ها نیز از وضعیت دانش‌آموزان مطلع باشند، پس از بررسی نهایی برنامه‌ی درسی دانش‌آموزان توسط مدیر پایگاه، پیامکی حاوی ساعت مطالعه و تعداد تست و نتیجه آزمونک‌های روزانه برای خانواده ارسال می‌شود.

پنجم:

متاسفانه دانش‌آموزان با عادت‌های غلط بسیاری وارد فضای اردو می‌شوند و در اینجا باید یاد بگیرند که این عادات غلط را ترک کنند.
تحویل گوشی به مسئول پایگاه، ساعت استراحت منظم و ساعت ورود و خروج و مطالعه‌ی مشخص و برنامه ریزی شده و نیز ورود و خروج قانونمند باعث پرورش در کنار آموزش دانش‌آموزان می‌شود.

ششم:


یکی از دغدغه‌های معلمان دروس عمومی، عدم اجرای هر روز و مداوم مباحث مهارتی (قرابت، آرایه، ترجمه تعریب، نص، کلوزو ریدینگ) می‌باشد. چرا که همه ما میدانیم و معتقدیم تنها رمز به دست آوردن درصد خوب در دروسی که مباحث مهارتی در آن وجود دارد تکرار و تداوم آنهاست. حال برای آنکه لذت نتیجه را دانش‌آموز بچشد ما با اجبار قرار دادن این آزمونک‌ها در برنامه سعی کردیم این مباحث را به مدت ۱۵ روز در ذهن دانش‌آموزان نهادینه کنیم.

حرف آخر:

در این اردو دانش‌آموزانی از مدارس پسرانه و دخترانه : تیزهوشان، شاهد، نمونه دولتی و مراکز معتبر آموزشی حضور داشتند. باعث افتخار ماست که بتوانیم به دانش‌آموزان همه مدارس شهر عزیزمان کاشان خدمت کنیم.