طرح مشاوره ی تخصصی راهینو تا زمان کنکور و انتهای سال تحصیلی می باشد، اما این قرارداد به دو دلیل مهم 3 ماهه خواهد بود:

اول اینکه برای پیشرفت دانش آموز و خروجی مطلوب در آزمون¬های آزمایشی به حداقل زمان سه ماهه نیاز داریم، چرا که مسیر موفقیت هر فرد نیازمند شناخت کامل مشاور از عادت¬های مطالعاتی دانش¬آموز بوده تا متناسب با نقاط ضعف و قوت وی برنامه ریزی شخصی انجام شود.

و دوم تلاش دانش¬آموز برای جلب رضایت مشاور، چرا که دانش آموزان زیادی در این سال¬ها ادعا کرده¬اند که بسیار پرتلاشند و قادر به تحمل پستی و بلندی¬های مسیر هستند، اما وقتی پای عمل می¬رسد تلاش کافی را ندارد. بنابراین ضمن هزینه¬ای که بر دوش خانواده گذاشته می¬شود فرصت سرمایه گذاری مشاوران ما برای دانش آموزان مستعد را خواهد گرفت، بنابراین در انتهای ماه سوم با ارزیابی عملکرد و توافق مشاور و دانش¬آموز قرارداد تمدید خواهد شد.


طبق تجربه ی 10 ساله تیم تخصصی راهینو بعد از سه ماه شما می توانید عملکرد تیم راهینو رو قضاوت کنین و ما متعهد هستیم به پیشرفت شما کمک کنیم، بنابراین برای اینکه در مسیر پیشرفت شما اختلالی ایجاد نشود و با توجه به نکات ذکر شده، قادر به تغییر مشاور و لغو طرح مشاوره شما در سه ماهه اول طرح نخواهیم بود.


تذکر: تعیین مشاور با مشورت مدیر آموزشی و تصمیم نهایی شما خواهد بود.